Rezerwuj reserve

AQUA AEROBIC

 

godziny aqua aerobicu


Osoby zainteresowane zajęciami prosimy o kontakt z recepcją SPA +48 58 554 70 05

 

Informujemy, że zajęcia aqua aerobicu odbywają się :

- w poniedziałki o godzinie 18:00
- w środy o godzinie 19:00

 

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.

Zajęcia odbywają się dla grup minimum 3-osobowych.
 
 Serdecznie zapraszamy.  

 

 

 

 

 

Komunikat dla pływających w sprawie jakości wody SPA w Dworze Oliwskim:

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, informujemy, że według przeprowadzonych badań, woda w niecce basenowej oraz wannie z hydromasażem spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

 

Szczegółowe wyniki badań oraz zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni wystawiona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dn. 01.09.2017 dostępna jest do wglądu w Recepcji SPA.